Kancelaria Notarialna - Kraków, Nowa Huta - os. Urocze 3
Notariusz Nowa Huta

Zakres oferowanych czynności:

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Kancelaria Notarialna - Kraków, Nowa Huta - os. Urocze 3